เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  1. รับประกันสินค้าระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ติดตั้ง