การแจ้งเตือน

แจ้งเตือนเมื่อรถเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

การแจ้งเตือน

เมื่อรถเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ระบบจะทำการแจ้งเตือนแบบ Realtime ไปยัง Website และมีรายงานสรุปการแจ้งเตือนแจ้งไปยัง Email

ความเร็วกินกำหนด

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อรถมีเหตุการณ์วิ่งเกินความเร็วที่ระบุไว้ในระบบ

การบำรุงรักษา

ระบบจะแจ้งเตือนไปยัง Website และ Email เมื่อถึงกำหนดของการเช็คระบะการบำรุงรักษารถ

alert

สตาร์ท หรือ ดับเครื่องยนต์

เมื่อทำการสตาร์ท หรือ ดับเครื่องยนต์ ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยัง Website และ Email รายงานสรุปการสตาร์ทและดับเครื่องในแต่ละวัน

ออก หรือ เข้าสถานที่ที่กำหนด

เมื่อรถออก หรือ เข้าสถานที่ที่กำหนด หรือ ออกนอกเส้นทาง จะมีการแจ้งเตือนไปยัง Website และ Email รายงานสรุปการเข้าออกสถานที่ หรือ ออกนอกเส้นทางที่กำหนด