ระบบบำรุงรักษา

เก็บประวัติ และ แจ้งเตือนเมื่อถึงกำหนดการบำรุงรักษา

ระบบ บำรุงรักษา

สามารถเพิ่มการแจ้งเตือน และบันทึกประวัติการบำรุงรักษารถยนต์แต่ละคัน

เมื่อถึงเวลาที่กำหนด

สามารถเพิ่มการบำรุงรักษาเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เช่น การต่อภาษี ต่อประกันของรถยนต์ จะมีการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนด 30 วัน 10 วัน และ  3 วันตามลำดับ

เมื่อถึงเลขไมล์ที่กำหนด

สามารถเพิ่มการบำรุงรักษาเมื่อรถวิ่งถึงไมล์ที่กำหนด เช่น เปลี่ยนยางทุกๆ 100,000 กิโลเมตร เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ 30,000 กิโลเมตร ระบบจะทำการแจ้งเตือนไปยัง Website และ Email 

และยังสามารถใช้งาน เมื่อถึงเวลา หรือ เมื่อถึงเลขไมล์ที่กำหนดรวมกันได้ เมื่ออย่างใดอย่างนึงถึงก่อน

และยังสามารถสร้างรายงานสรุประยะเวลาและรถที่ใกล้ถึงกำหนดในการบำรุงรักษา