โปรแกรม GPS

ระบบติดตามและจัดการขนส่ง

ที่ทำงานร่วมกับตัวเครื่อง GPS Tracking ที่ช่วยให้คุณจัดการตรวจสอบพฤติกรรมการขับรถของผู้ขับ ได้แบบ Realtime อีกทั้งยังสามารถสร้างรายงานได้หลากหลายรูปแบบ การแจ้งเตือนเมื่อมีรถขับเร็วเกินกำหนด และระบบจดบันทึกและแจ้งเตือนการบำรุงรักษารถเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

สามารถใช้งาน เช็คสถานรถ Realtime ได้ทุกที่ทุกเวลาทั่วโลก สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใช้ได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ (Android/iOS)

สามารถเช็คสถานะของรถ ความเร็ว สถานที่ ระยะเวลาการทำงาน
ข้อมูลผู้ขับขี่ได้ย้อนหลังได้ 6 เดือน

สามารถแจ้งเตือนเมื่อมีรถวิ่งเร็วเกินกำหนด เข้า/ออก พื้นที่ที่กำหนด ออกนอกเส้นทางที่กำหนด และการแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาในการบำรุงรักษารถ/เช็คระยะ

มีรายงานในหลายรูปแบบ รายงานการจอด ระยะทางการวิ่ง ความเร็วเฉลี่ย น้ำมัน

ระบบบำรุงรักษารถยนต์

กำหนดระยะเวลาในการบำรุงรักษา เช็คระยะของรถ โดยใช้เลขไมล์ของรถ หรือ วันเวลาที่กำหนดในการแจ้งเตือน และยังสามารถสร้างรายงานการบำรุงรักษารถแต่ละคันได้

เชื่อมต่อ GPS เข้ากรมการขนส่งทางบก

เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับ ศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบก ก่อนจะสามารถนำรถมา จดทะเบียนหรือต่อทะเบียน ตามโครงการ "มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS"